Zgłoszenia

1 krok

Warunki uczestnictwa

Pierwszym krokiem w zgłoszeniu jest zapoznanie się z dokumentem ” Warunki uczestnictwa w półkolonii Małe Miasto Cieszyn”, w którym znajdują się wszystkie organizacyjne informacje. 

2 krok

Internetowy formularz zgłoszeniowy

Drugim krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji online. W formularzu znajdują się podstawowe dane uczestnika i osoby zgłaszającej. 

3 krok

dokumenty w wersji papierowej

W drugiej połowie czerwca, na adresy mailowe podane w formularzu zgłoszeniowym prześlemy dokumenty, które należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć we wskazane miejsce. Będzie to karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (zgodna z rozporządzeniem MEN) oraz podpisane warunki uczestnictwa oraz zgodna na przetwarzanie danych osobowych (w tym wizerunku do celów promocji rezultatów projektu dla Fundacji BGK.